Het kantoor streeft ernaar om uw dossier met zorg en op pragmatische wijze te behandelen. Daarbij wordt doelgericht gezocht naar de meest gepaste oplossing, waarbij ook met uw inbreng en opmerkingen rekening wordt gehouden.

Bij geschillen wordt zo veel als mogelijk geprobeerd om een akkoord buiten de rechtbanken te vinden, zodat een (vaak lange) gerechtelijke procedure wordt vermeden. Onderhandelingen in combinatie met het zoeken naar een evenwichtig en aanvaardbaar akkoord, primeren daarbij: uw belangen primeren immers.

Ook in geval van adviesverlening wordt met de grootste zorg uw juridische positie onderzocht en op een heldere en begrijpelijke manier toegelicht. Naast uw juridische belangen, houden wij eveneens rekening met de economische, financiële en/of strategische aspecten van de zaak. Dergelijk complete visie geeft de meerwaarde aan het juridisch advies, dat zich niet beperkt tot het louter inkijken van wetboeken.

Kwalitatieve en resultaatgerichte juridische bijstand, geleverd op een transparante wijze en in samenspraak met de cliënt. Dat is wat u wordt aangeboden.

Meer over Willem Cloet